بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : برقراری ارتباط

کشاورزی

زمان شروع ۱۰:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۰:۱۷:۳۵ ۰
جوجه یک روزه گوشتی نوید مرغ گیلان (NMG-MCHCK-00)
نماد کالا NMG-MCHCK-00 نام کالا جوجه یک روزه گوشتی تولید کننده نوید مرغ گیلان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جوجه یک روزه گوشتی - NMG-MCHCK-00
تولید کننده محل تحویل
نوید مرغ گیلان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
16,500.00
عرضه(1 عدد)
50,000
قیمت خریدار تقاضا
16,500.00 50,000
0.00 ۰
0.00 0
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر(PEY-MCHCK-00)
نماد کالا PEY-MCHCK-00 نام کالا جوجه یک روزه گوشتی تولید کننده پیگیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جوجه یک روزه گوشتی - PEY-MCHCK-00
تولید کننده محل تحویل
پیگیر انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
16,500.00
عرضه(1 عدد)
72,000
قیمت خریدار تقاضا
16,500.00 72,000
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کهکیلویه و بویر احمد(KOH-COB144533-608)
نماد کالا KOH-COB144533-608 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کهکیلویه و بویر احمد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KOH-COB144533-608
تولید کننده محل تحویل
کهکیلویه و بویر احمد امام زاده جعفر
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,850.00
عرضه(1 کیلوگرم)
58,199
قیمت خریدار تقاضا
9,735.00 601,990
9,719.00 ۵۸,۱۹۹
9,409.00 58,199
ذرت دانه ای (ماده 33) کهکیلویه و بویر احمد(KOH-COB144533-350)
نماد کالا KOH-COB144533-350 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کهکیلویه و بویر احمد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KOH-COB144533-350
تولید کننده محل تحویل
کهکیلویه و بویر احمد لیشتر
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,850.00
عرضه(1 کیلوگرم)
34,040
قیمت خریدار تقاضا
9,735.00 374,440
9,719.00 ۳۴,۰۴۰
9,409.00 8,850
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد(YAZ-COB144533-295)
نماد کالا YAZ-COB144533-295 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده یزد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - YAZ-COB144533-295
تولید کننده محل تحویل
یزد یزد
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,900.00
عرضه(1 کیلوگرم)
50,064
قیمت خریدار تقاضا
9,790.00 415,512
1.00 ۲۵,۰۰۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد(YAZ-COB144533-295)
نماد کالا YAZ-COB144533-295 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده یزد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - YAZ-COB144533-295
تولید کننده محل تحویل
یزد یزد
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,900.00
عرضه(1 کیلوگرم)
41,480
قیمت خریدار تقاضا
9,790.00 331,840
1.00 ۲۵,۰۰۰
0.00 0
شکر سفید قند پیرانشهر(PSUC-SuA0069-00)
نماد کالا PSUC-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند پیرانشهر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - PSUC-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند پیرانشهر انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
26,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
26,000.00 25
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی قزوین(QAZ-WhE0104-209)
نماد کالا QAZ-WhE0104-209 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده قزوین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - QAZ-WhE0104-209
تولید کننده محل تحویل
قزوین قزوین
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 1,750
0.00 ۰
0.00 0
سبد گندم خوراکی کردستان - خوزستان(KOKH-EWHB-000)
نماد کالا KOKH-EWHB-000 نام کالا سبد گندم خوراکی تولید کننده کردستان - خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد گندم خوراکی - KOKH-EWHB-000
تولید کننده محل تحویل
کردستان - خوزستان انبار عرضه کننده
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,100
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 600
0.00 ۰
0.00 0
سبد گندم خوراکی مرکزی - گلستان(MAGO-EWHB-000)
نماد کالا MAGO-EWHB-000 نام کالا سبد گندم خوراکی تولید کننده مرکزی - گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد گندم خوراکی - MAGO-EWHB-000
تولید کننده محل تحویل
مرکزی - گلستان انبار عرضه کننده
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,100
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 600
0.00 ۰
0.00 0
روغن خام آفتابگردان روسیه(RUS-CRSUNFLOI-537)
نماد کالا RUS-CRSUNFLOI-537 نام کالا روغن خام آفتابگردان تولید کننده روسیه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
روغن خام آفتابگردان - RUS-CRSUNFLOI-537
تولید کننده محل تحویل
روسیه بندر عباس
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
32,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
32,500.00 100
0.00 ۰
0.00 0
سبد گندم دورم البرز - کهکیلویه و بویر احمد(ALKO-DWHB-000)
نماد کالا ALKO-DWHB-000 نام کالا سبد گندم دورم تولید کننده البرز - کهکیلویه و بویر احمد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد گندم دورم  - ALKO-DWHB-000
تولید کننده محل تحویل
البرز - کهکیلویه و بویر احمد انبار عرضه کننده
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,380.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
9,380.00 5,000
0.00 ۰
0.00 0

پتروشیمی

زمان شروع ۱۳:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۳:۵۸:۰۰ ۰
پارازایلین پتروشیمی برزویه(BPC-PARAXYLENEB-00)
نماد کالا BPC-PARAXYLENEB-00 نام کالا پارازایلین تولید کننده پتروشیمی برزویه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پارازایلین - BPC-PARAXYLENEB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی برزویه انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
33,785.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سود کاستیک پتروشیمی اروند(ARCO-CASOALB-00)
نماد کالا ARCO-CASOALB-00 نام کالا سود کاستیک تولید کننده پتروشیمی اروند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سود کاستیک - ARCO-CASOALB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی اروند انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
12,585.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
6,000
قیمت خریدار تقاضا
12,000.00 1,350
10,000.00 ۲۵
1,258.00 375
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون(KPC-TDIG-00)
نماد کالا KPC-TDIG-00 نام کالا تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) تولید کننده پتروشیمی کارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) - KPC-TDIG-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کارون انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
152,032.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
60
قیمت خریدار تقاضا
15,000.00 60
1,000.00 ۴۰
10.00 20
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون(KPC-TDIB-00)
نماد کالا KPC-TDIB-00 نام کالا تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) تولید کننده پتروشیمی کارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) - KPC-TDIB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کارون انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
144,430.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
20
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
اسید نیتریک پتروشیمی کارون(KPC-NIACB-00)
نماد کالا KPC-NIACB-00 نام کالا اسید نیتریک تولید کننده پتروشیمی کارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسید نیتریک - KPC-NIACB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کارون انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
40
قیمت خریدار تقاضا
6,800.00 40
0.00 ۰
0.00 0
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام(IPC-PVCS60PP-00)
نماد کالا IPC-PVCS60PP-00 نام کالا پلی وینیل کلراید S60 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید S60 - IPC-PVCS60PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
36,046.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
396
قیمت خریدار تقاضا
1.00 66
0.00 ۰
0.00 0
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام(IPC-XYLENEMIXB-00)
نماد کالا IPC-XYLENEMIXB-00 نام کالا زایلین مخلوط تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
زایلین مخلوط - IPC-XYLENEMIXB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,120.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
20,000.00 60
777.00 ۲۰
125.00 20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTG641J-00)
نماد کالا PTC-PETTG641J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - PTC-PETTG641J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
40,049.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
506
قیمت خریدار تقاضا
1.00 1,012
0.00 ۰
0.00 0
اوره پریل پتروشیمی خراسان(KHP-UREAPL-00)
نماد کالا KHP-UREAPL-00 نام کالا اوره پریل تولید کننده پتروشیمی خراسان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اوره پریل  - KHP-UREAPL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خراسان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,376.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,500
قیمت خریدار تقاضا
1.00 120
0.00 ۰
0.00 0
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان(KHP-AMMONIAB-00)
نماد کالا KHP-AMMONIAB-00 نام کالا آمونیاک (مایع) تولید کننده پتروشیمی خراسان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آمونیاک (مایع) - KHP-AMMONIAB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خراسان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
10,972.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
7.00 410
1.00 ۱۰
0.00 0
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان(KHP-AMMONIAV-00)
نماد کالا KHP-AMMONIAV-00 نام کالا آمونیاک (گاز) تولید کننده پتروشیمی خراسان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آمونیاک (گاز) - KHP-AMMONIAV-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خراسان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
10,972.00
عرضه(180 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
بنزن پتروشیمی بندرامام(IPC-BENZENEB-00)
نماد کالا IPC-BENZENEB-00 نام کالا بنزن تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
بنزن - IPC-BENZENEB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
37,654.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
1.00 500
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTGSUB641J-00)
نماد کالا PTC-PETTGSUB641J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - PTC-PETTGSUB641J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
41,639.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
506
قیمت خریدار تقاضا
10.00 154
1.00 ۷۷۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTG641MODJ-00)
نماد کالا PTC-PETTG641MODJ-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - PTC-PETTG641MODJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
40,149.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
506
قیمت خریدار تقاضا
11.00 22
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTGHB641J-00)
نماد کالا PTC-PETTGHB641J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 - PTC-PETTGHB641J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
41,972.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
286
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTG645J-00)
نماد کالا PTC-PETTG645J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - PTC-PETTG645J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,847.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
506
قیمت خریدار تقاضا
1.00 110
0.00 ۰
0.00 0
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند(SHPC-PBR1220WWP-00)
نماد کالا SHPC-PBR1220WWP-00 نام کالا پلی بوتادین رابر 1220 تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی بوتادین رابر 1220 - SHPC-PBR1220WWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
62,981.00
عرضه(1260 کیلوگرم)
800
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سود کاستیک پتروشیمی آبادان(APCO-CASOALB-00)
نماد کالا APCO-CASOALB-00 نام کالا سود کاستیک تولید کننده پتروشیمی آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سود کاستیک - APCO-CASOALB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی آبادان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
12,585.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0

صادراتی کیش

زمان شروع ۱۱:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۳۳:۳۰ ۰
قیر 6070 آترا کران انرژی(AKE-BI6070BEX-00)
نماد کالا AKE-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده آترا کران انرژی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - AKE-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
آترا کران انرژی FOB-بندرعباس
نقدی ($) آزاد - تحویل شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار آزاد)
290.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
290.00 10,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 صنعت قیر پارسیان انرژی(SGPE-BI6070BEX-00)
نماد کالا SGPE-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده صنعت قیر پارسیان انرژی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - SGPE-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
صنعت قیر پارسیان انرژی انبار کارخانه
نقدی ($) آزاد - تحویل سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار آزاد)
250.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,400
قیمت خریدار تقاضا
250.00 3,400
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس )(TIE-BI6070BEX-00)
نماد کالا TIE-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس )
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - TIE-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس ) FOB-بندرعباس
نقدی ($) آزاد - تحویل دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار آزاد)
290.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
16,000
قیمت خریدار تقاضا
290.00 10,000
0.00 ۰
0.00 0
عایق رطوبتی BOF بام گام عایق ارومیه(BOCO-INBOFBEX-00)
نماد کالا BOCO-INBOFBEX-00 نام کالا عایق رطوبتی BOF تولید کننده بام گام عایق ارومیه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
عایق رطوبتی BOF - BOCO-INBOFBEX-00
تولید کننده محل تحویل
بام گام عایق ارومیه انبار کارخانه
نقدی ($) آزاد - تحویل یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار آزاد)
415.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
170
قیمت خریدار تقاضا
415.00 170
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 هامون گستر نفت باختر (HGNB-BI6070GEX-00)
نماد کالا HGNB-BI6070GEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده هامون گستر نفت باختر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - HGNB-BI6070GEX-00
تولید کننده محل تحویل
هامون گستر نفت باختر Persian Gulf - CFR
نقدی ($) آزاد - تحویل سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار آزاد)
287.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
287.00 2,000
0.00 ۰
0.00 0

فرآورده های نفتی

زمان شروع ۱۲:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۰۷:۴۵ ۰
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز(TORC-VBB-00)
نماد کالا TORC-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - TORC-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
10,190.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
4,000
قیمت خریدار تقاضا
10,190.00 300
777.00 ۳۰۰
0.00 0
قیر PG6410 نفت پاسارگاد شیراز(PACS-BIPG6410B-00)
نماد کالا PACS-BIPG6410B-00 نام کالا قیر PG6410 تولید کننده نفت پاسارگاد شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6410 - PACS-BIPG6410B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد شیراز انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
13,397.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,100
قیمت خریدار تقاضا
13,397.00 1,100
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران(PAC-BI6070B-00)
نماد کالا PAC-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PAC-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تهران انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
13,070.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
300
قیمت خریدار تقاضا
13,070.00 280
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران(PAC-BIPG6422B-00)
نماد کالا PAC-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت پاسارگاد تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - PAC-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تهران انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
13,270.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
600
قیمت خریدار تقاضا
13,270.00 533
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG7010 نفت جی(JRC-BIPG7010B-00)
نماد کالا JRC-BIPG7010B-00 نام کالا قیر PG7010 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG7010 - JRC-BIPG7010B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
13,270.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
13,270.00 140
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز(PACT-BI85100B-00)
نماد کالا PACT-BI85100B-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده نفت پاسارگاد تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - PACT-BI85100B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
13,602.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
120
قیمت خریدار تقاضا
13,602.00 104
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران(PAC-BI6070B-00)
نماد کالا PAC-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PAC-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تهران انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
13,070.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
13,070.00 460
0.00 ۰
0.00 0

فرعی

زمان شروع ۱۲:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۴۲:۰۰ ۰
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون(KPC-DSMPOMDI-00)
نماد کالا KPC-DSMPOMDI-00 نام کالا متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک تولید کننده پتروشیمی کارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک  - KPC-DSMPOMDI-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کارون انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۹ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
125,101.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
40
قیمت خریدار تقاضا
3,000.00 20
0.00 ۰
0.00 0
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون(KPC-DSMPMDI-00)
نماد کالا KPC-DSMPMDI-00 نام کالا متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص تولید کننده پتروشیمی کارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص - KPC-DSMPMDI-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کارون انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۹ دی ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
120,097.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
36
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
آنیلین پتروشیمی کارون(KPC-DSMANILG-00)
نماد کالا KPC-DSMANILG-00 نام کالا آنیلین تولید کننده پتروشیمی کارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آنیلین - KPC-DSMANILG-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
53,242.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
16
قیمت خریدار تقاضا
10.00 16
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی ایلام(ILPE-HDLMPJ-00)
نماد کالا ILPE-HDLMPJ-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین LMP تولید کننده پتروشیمی ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین LMP - ILPE-HDLMPJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی ایلام انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
30,115.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
23.00 50
10.00 ۵۰
1.00 90
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی ایلام(ILPE-HDLMPJ-00)
نماد کالا ILPE-HDLMPJ-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین LMP تولید کننده پتروشیمی ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین LMP - ILPE-HDLMPJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی ایلام انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
33,092.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
80
قیمت خریدار تقاضا
23.00 80
1.00 ۸۰
0.00 0
روغن پالم مالزی(MAL-DSMPALOIL-537)
نماد کالا MAL-DSMPALOIL-537 نام کالا روغن پالم تولید کننده مالزی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
روغن پالم - MAL-DSMPALOIL-537
تولید کننده محل تحویل
مالزی بندر عباس
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
35,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
روغن پالم مالزی(MAL-DSMPALOIL-537)
نماد کالا MAL-DSMPALOIL-537 نام کالا روغن پالم تولید کننده مالزی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
روغن پالم - MAL-DSMPALOIL-537
تولید کننده محل تحویل
مالزی بندر عباس
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
35,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
1,000.00 100
0.00 ۰
0.00 0