بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : برقراری ارتباط

صنعتی

زمان شروع ۱۱:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۰۸:۵۰ ۰
شمش روی99.95 گسترش صنایع روی ایرانیان(IZE-ZIC1-00)
نماد کالا IZE-ZIC1-00 نام کالا شمش روی99.95 تولید کننده گسترش صنایع روی ایرانیان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی99.95 - IZE-ZIC1-00
تولید کننده محل تحویل
گسترش صنایع روی ایرانیان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
123,151.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
287,105.00 100
285,777.00 ۱۰۰
281,129.00 20
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو)(IAC-AP06101-00)
نماد کالا IAC-AP06101-00 نام کالا شمش 1000p-99.8 تولید کننده آلومینیوم ایران(ایرالکو)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش 1000p-99.8 - IAC-AP06101-00
تولید کننده محل تحویل
آلومینیوم ایران(ایرالکو) انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
224,089.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
238,009.00 200
234,579.00 ۲۰۰
233,589.00 200

کشاورزی

زمان شروع ۱۰:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۰:۲۲:۰۰ ۰
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی(KHR-SABG1RP259.1-000)
نماد کالا KHR-SABG1RP259.1-000 نام کالا زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) تولید کننده خراسان رضوی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) - KHR-SABG1RP259.1-000
تولید کننده محل تحویل
خراسان رضوی انبار عرضه کننده
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
71,500.00
عرضه(1000 گرم)
370,000
قیمت خریدار تقاضا
71,500.00 260,000
0.00 ۰
0.00 0
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی(KHR-SAANGIN259.1-000)
نماد کالا KHR-SAANGIN259.1-000 نام کالا زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) تولید کننده خراسان رضوی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) - KHR-SAANGIN259.1-000
تولید کننده محل تحویل
خراسان رضوی انبار عرضه کننده
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
88,000.00
عرضه(1000 گرم)
80,000
قیمت خریدار تقاضا
88,000.00 30,000
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی مرکزی(MAK-WhE0104-379)
نماد کالا MAK-WhE0104-379 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده مرکزی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - MAK-WhE0104-379
تولید کننده محل تحویل
مرکزی مرکزی
نقدی - تحویل یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
9,059.00 200
9,050.00 ۶۰۰
9,049.00 200
گندم خوراکی کردستان(KORD-WhE0104-371)
نماد کالا KORD-WhE0104-371 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده کردستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KORD-WhE0104-371
تولید کننده محل تحویل
کردستان کردستان
نقدی - تحویل یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,400
قیمت خریدار تقاضا
9,289.00 200
9,279.00 ۲۰۰
9,273.00 200
گندم خوراکی کرمانشاه(KSH-WhE0104-223)
نماد کالا KSH-WhE0104-223 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KSH-WhE0104-223
تولید کننده محل تحویل
کرمانشاه کرمانشاه
نقدی - تحویل یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,800
قیمت خریدار تقاضا
9,269.00 600
9,252.00 ۴۰۰
9,249.00 600
گندم دورم کرمانشاه(KSH-WhFD0104-223)
نماد کالا KSH-WhFD0104-223 نام کالا گندم دورم تولید کننده کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم دورم - KSH-WhFD0104-223
تولید کننده محل تحویل
کرمانشاه کرمانشاه
نقدی - تحویل یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,380.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
4,000
قیمت خریدار تقاضا
9,380.00 4,600
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی آذربایجان غربی(AZWE-WhE0104-352)
نماد کالا AZWE-WhE0104-352 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده آذربایجان غربی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - AZWE-WhE0104-352
تولید کننده محل تحویل
آذربایجان غربی آذربایجان غربی
نقدی - تحویل یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,800
قیمت خریدار تقاضا
9,182.00 200
9,171.00 ۴۰۰
9,159.00 200
گندم دورم اصفهان(ESF-WhFD0104-031)
نماد کالا ESF-WhFD0104-031 نام کالا گندم دورم تولید کننده اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم دورم - ESF-WhFD0104-031
تولید کننده محل تحویل
اصفهان اصفهان
نقدی - تحویل یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,380.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
9,581.00 1,000
9,561.00 ۶۰۰
9,539.00 200
گندم دورم ایلام(ILA-WhFD0104-043)
نماد کالا ILA-WhFD0104-043 نام کالا گندم دورم تولید کننده ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم دورم - ILA-WhFD0104-043
تولید کننده محل تحویل
ایلام ایلام
نقدی - تحویل یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,380.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
9,381.00 400
9,380.00 ۱,۰۰۰
0.00 0
گندم دورم خوزستان(KHO-WhFD0104-363)
نماد کالا KHO-WhFD0104-363 نام کالا گندم دورم تولید کننده خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم دورم - KHO-WhFD0104-363
تولید کننده محل تحویل
خوزستان خوزستان
نقدی - تحویل یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,380.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
9,415.00 1,000
9,380.00 ۶۰۰
1.00 1,000

پتروشیمی

زمان شروع ۱۳:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۳:۳۷:۱۵ ۰
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز(SPC-NIACB-00)
نماد کالا SPC-NIACB-00 نام کالا اسید نیتریک تولید کننده پتروشیمی شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسید نیتریک - SPC-NIACB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شیراز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
7,096.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
300
قیمت خریدار تقاضا
7,096.00 170
0.00 ۰
0.00 0
اوره پریل پتروشیمی شیراز(SPC-UREAPJ-00)
نماد کالا SPC-UREAPJ-00 نام کالا اوره پریل تولید کننده پتروشیمی شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اوره پریل  - SPC-UREAPJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شیراز انبار کارخانه
نقدی - تحویل پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
12,801.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
12,801.00 230
0.00 ۰
0.00 0
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک(KBP-KCLJ-00)
نماد کالا KBP-KCLJ-00 نام کالا پتاس (کلرید پتاسیم) تولید کننده مجتمع پتاس خور و بیابانک
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پتاس (کلرید پتاسیم) - KBP-KCLJ-00
تولید کننده محل تحویل
مجتمع پتاس خور و بیابانک انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
15,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
400
قیمت خریدار تقاضا
15,000.00 400
0.00 ۰
0.00 0
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان(ESC-BENZENECBB-00)
نماد کالا ESC-BENZENECBB-00 نام کالا بنزن (COAL BASE) تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
بنزن (COAL BASE) - ESC-BENZENECBB-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
26,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
26,500.00 100
0.00 ۰
0.00 0

صادراتی کیش

زمان شروع ۱۱:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۵۵:۰۰ ۰
قیر 6070 نگین گام پارس(NGP-BI6070BEX-00)
نماد کالا NGP-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نگین گام پارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - NGP-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
نگین گام پارس انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
265.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
265.00 2,000
0.00 ۰
0.00 0
عایق رطوبتی BOF ساسان بام دلیجان(SABD-INBOFBEX-00)
نماد کالا SABD-INBOFBEX-00 نام کالا عایق رطوبتی BOF تولید کننده ساسان بام دلیجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
عایق رطوبتی BOF - SABD-INBOFBEX-00
تولید کننده محل تحویل
ساسان بام دلیجان انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
320.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
192
قیمت خریدار تقاضا
320.00 192
0.00 ۰
0.00 0
عایق رطوبتی BPP صدف گستر دلیجان(SGD-INBPPWPEX-00)
نماد کالا SGD-INBPPWPEX-00 نام کالا عایق رطوبتی BPP تولید کننده صدف گستر دلیجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
عایق رطوبتی BPP - SGD-INBPPWPEX-00
تولید کننده محل تحویل
صدف گستر دلیجان انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
330.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,244
قیمت خریدار تقاضا
330.00 1,244
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 پالایش قیر اروم آذربایجان(PURA-BI6070BEX-00)
نماد کالا PURA-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده پالایش قیر اروم آذربایجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PURA-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش قیر اروم آذربایجان انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
270.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
195
قیمت خریدار تقاضا
270.00 195
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز)(TAIS-BI6070BEX-00)
نماد کالا TAIS-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - TAIS-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز) انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
280.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
280.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس )(TIE-BI6070BEX-00)
نماد کالا TIE-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس )
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - TIE-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس ) FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
265.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
15,000
قیمت خریدار تقاضا
265.00 15,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 آذربام عایق کار(AZCO-BI6070BEX-00)
نماد کالا AZCO-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده آذربام عایق کار
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - AZCO-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
آذربام عایق کار انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
265.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
265.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان(TPA-BI6070BEX-00)
نماد کالا TPA-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - TPA-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
280.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
450
قیمت خریدار تقاضا
280.00 450
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 پترو قیر آژند (PAZH-BI6070BEX-00)
نماد کالا PAZH-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده پترو قیر آژند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PAZH-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
پترو قیر آژند انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
280.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
800
قیمت خریدار تقاضا
111.00 800
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 هامون گستر نفت باختر (HGNB-BI6070BEX-00)
نماد کالا HGNB-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده هامون گستر نفت باختر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - HGNB-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
هامون گستر نفت باختر CFR- افغانستان
نقدی ($) - تحویل پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
300.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0