بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : برقراری ارتباط

صنعتی

زمان شروع ۱۱:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۱۲:۴۵ ۰
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو)(IAC-APLM2.2-00)
نماد کالا IAC-APLM2.2-00 نام کالا شمش آلیاژ LM2 تولید کننده آلومینیوم ایران(ایرالکو)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش آلیاژ LM2 - IAC-APLM2.2-00
تولید کننده محل تحویل
آلومینیوم ایران(ایرالکو) انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
77,957.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
20
قیمت خریدار تقاضا
77,957.00 20
0.00 ۰
0.00 0
سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان(ESC-IMEX-1002-00)
نماد کالا ESC-IMEX-1002-00 نام کالا سبد میلگرد مخلوط تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد میلگرد مخلوط - ESC-IMEX-1002-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
16,700.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
504
قیمت خریدار تقاضا
17,000.00 504
16,962.00 ۵۰۴
16,930.00 504
سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان(ESC-IMEX-1099-00)
نماد کالا ESC-IMEX-1099-00 نام کالا سبد میلگرد مخلوط تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد میلگرد مخلوط - ESC-IMEX-1099-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
16,650.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,056
قیمت خریدار تقاضا
16,909.00 1,056
16,882.00 ۱,۰۵۶
16,840.00 1,056
سبد میلگرد12تا32-A3 ذوب آهن اصفهان(ESC-IMEX-1032-00)
نماد کالا ESC-IMEX-1032-00 نام کالا سبد میلگرد12تا32-A3 تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد میلگرد12تا32-A3 - ESC-IMEX-1032-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
16,600.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
17,092.00 10,000
17,030.00 ۱۰,۰۰۰
0.00 0

کشاورزی

زمان شروع ۱۰:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۰:۱۹:۱۵ ۰
جو دامی گلستان(GOLE-BaA0047-082)
نماد کالا GOLE-BaA0047-082 نام کالا جو دامی تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی - GOLE-BaA0047-082
تولید کننده محل تحویل
گلستان بندر ترکمن
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,260
قیمت خریدار تقاضا
7,000.00 1,000
1.00 ۲۵۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) کرمانشاه(KSH-BaA004733-223)
نماد کالا KSH-BaA004733-223 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - KSH-BaA004733-223
تولید کننده محل تحویل
کرمانشاه کرمانشاه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
312,270
قیمت خریدار تقاضا
7,700.00 200,000
7,639.00 ۳۰,۰۰۰
7,609.00 356,270
ذرت دانه ای (ماده 33) لرستان(LRS-COB144533-229)
نماد کالا LRS-COB144533-229 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده لرستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - LRS-COB144533-229
تولید کننده محل تحویل
لرستان کوهدشت
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,800.00
عرضه(1 کیلوگرم)
1,066,132
قیمت خریدار تقاضا
7,800.00 50,000
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کهکیلویه و بویر احمد(KOH-COB144533-607)
نماد کالا KOH-COB144533-607 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کهکیلویه و بویر احمد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KOH-COB144533-607
تولید کننده محل تحویل
کهکیلویه و بویر احمد باشت
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,800.00
عرضه(1 کیلوگرم)
4,169,186
قیمت خریدار تقاضا
7,800.00 400,000
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کهکیلویه و بویر احمد(KOH-COB144533-607)
نماد کالا KOH-COB144533-607 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کهکیلویه و بویر احمد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KOH-COB144533-607
تولید کننده محل تحویل
کهکیلویه و بویر احمد باشت
نقدی - تحویل چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,800.00
عرضه(1 کیلوگرم)
362,554
قیمت خریدار تقاضا
7,800.00 10,740
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی گلستان(GOLE-BaA0047-234)
نماد کالا GOLE-BaA0047-234 نام کالا جو دامی تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی - GOLE-BaA0047-234
تولید کننده محل تحویل
گلستان گرگان
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,250
قیمت خریدار تقاضا
7,000.00 100
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی گلستان(GOLE-BaA0047-082)
نماد کالا GOLE-BaA0047-082 نام کالا جو دامی تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی - GOLE-BaA0047-082
تولید کننده محل تحویل
گلستان بندر ترکمن
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
540
قیمت خریدار تقاضا
7,000.00 200
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی گلستان(GOLE-BaA0047-082)
نماد کالا GOLE-BaA0047-082 نام کالا جو دامی تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی - GOLE-BaA0047-082
تولید کننده محل تحویل
گلستان بندر ترکمن
نقدی - تحویل شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
875
قیمت خریدار تقاضا
7,000.00 70
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی آذربایجان غربی(AZWE-WhE0104-352)
نماد کالا AZWE-WhE0104-352 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده آذربایجان غربی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - AZWE-WhE0104-352
تولید کننده محل تحویل
آذربایجان غربی آذربایجان غربی
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,030.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
9,030.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
روغن خام سویا آرژانتین(ARG-CRSOYOI-378)
نماد کالا ARG-CRSOYOI-378 نام کالا روغن خام سویا تولید کننده آرژانتین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
روغن خام سویا - ARG-CRSOYOI-378
تولید کننده محل تحویل
آرژانتین مازندران
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
30,600.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
30,600.00 200
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی گلستان(GOLE-BaA0047-082)
نماد کالا GOLE-BaA0047-082 نام کالا جو دامی تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی - GOLE-BaA0047-082
تولید کننده محل تحویل
گلستان بندر ترکمن
نقدی - تحویل شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,840
قیمت خریدار تقاضا
7,000.00 100
0.00 ۰
0.00 0

پتروشیمی

زمان شروع ۱۳:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۳:۴۴:۳۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTGSUB641J-00)
نماد کالا PTC-PETTGSUB641J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - PTC-PETTGSUB641J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
30,994.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
253
قیمت خریدار تقاضا
34,093.00 1,782
31,145.00 ۲۵۳
30,994.00 836
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان(KHP-AMMONIAB-00)
نماد کالا KHP-AMMONIAB-00 نام کالا آمونیاک (مایع) تولید کننده پتروشیمی خراسان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آمونیاک (مایع) - KHP-AMMONIAB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خراسان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
3,762.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
3,762.00 370
0.00 ۰
0.00 0

فرآورده های نفتی

زمان شروع ۱۲:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۱۸:۳۰ ۰
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران(PAC-BIPG6422B-00)
نماد کالا PAC-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت پاسارگاد تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - PAC-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تهران انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,576.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
7,576.00 2,698
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران(PAC-BI6070B-00)
نماد کالا PAC-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PAC-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تهران انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,326.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
7,326.00 1,945
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک(PACR-BIPG6422B-00)
نماد کالا PACR-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت پاسارگاد اراک
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - PACR-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد اراک انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,276.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,500
قیمت خریدار تقاضا
7,276.00 150
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان(PACA-BIPG7010B-00)
نماد کالا PACA-BIPG7010B-00 نام کالا قیر PG7010 تولید کننده نفت پاسارگاد آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG7010 - PACA-BIPG7010B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد آبادان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,576.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
7,576.00 100
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان(PACA-BI6070B-00)
نماد کالا PACA-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PACA-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد آبادان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,026.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
7,026.00 500
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک(PACR-BI85100B-00)
نماد کالا PACR-BI85100B-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده نفت پاسارگاد اراک
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - PACR-BI85100B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد اراک انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,026.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
7,026.00 70
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6416 نفت پاسارگاد تهران(PAC-BIPG6416B-00)
نماد کالا PAC-BIPG6416B-00 نام کالا قیر PG6416 تولید کننده نفت پاسارگاد تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6416 - PAC-BIPG6416B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تهران انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,576.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
7,576.00 2,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک(PACR-BIPG6422B-00)
نماد کالا PACR-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت پاسارگاد اراک
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - PACR-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد اراک انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,276.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
7,276.00 770
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز(PACT-BIPG5822B-00)
نماد کالا PACT-BIPG5822B-00 نام کالا قیر PG5822 تولید کننده نفت پاسارگاد تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG5822 - PACT-BIPG5822B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,526.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
7,526.00 370
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت جی(JRC-BIPG6422B-00)
نماد کالا JRC-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - JRC-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,276.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
7,276.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس(PACB-BI6070B-00)
نماد کالا PACB-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PACB-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد بندرعباس انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,507.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
7,507.00 200
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت جی(JRC-BIPG6422B-00)
نماد کالا JRC-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - JRC-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,276.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
7,276.00 200
0.00 ۰
0.00 0

فرعی

زمان شروع ۱۲:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۴۸:۱۵ ۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETBG821O1J-00)
نماد کالا PTC-PETBG821O1J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 - PTC-PETBG821O1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
0.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
0
قیمت خریدار تقاضا
32,469.00 50
31,059.00 ۹۰
29,839.00 90
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETAMO1J-00)
نماد کالا PTC-PETAMO1J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 - PTC-PETAMO1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
0.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
0
قیمت خریدار تقاضا
27,419.00 130
27,269.00 ۱۳۰
26,200.00 120
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTGSUB641O1J-00)
نماد کالا PTC-PETTGSUB641O1J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 - PTC-PETTGSUB641O1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
0.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
0
قیمت خریدار تقاضا
29,019.00 500
27,579.00 ۳۰۰
26,899.00 200
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTG645O1J-00)
نماد کالا PTC-PETTG645O1J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 - PTC-PETTG645O1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
0.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
0
قیمت خریدار تقاضا
30,119.00 300
27,329.00 ۹۰
26,789.00 200
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETBG825O2J-00)
نماد کالا PTC-PETBG825O2J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 - PTC-PETBG825O2J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
0.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
0
قیمت خریدار تقاضا
25,156.00 44
11.00 ۶۶
1.00 88
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETLUMP1B-00)
نماد کالا PTC-PETLUMP1B-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 - PTC-PETLUMP1B-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
0.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
0
قیمت خریدار تقاضا
21,099.00 100
18,669.00 ۱۰۰
18,519.00 100