بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : برقراری ارتباط

کشاورزی

زمان شروع ۱۰:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۰:۰۵:۱۵ ۰
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) (DCO-SuA0069-00)
نماد کالا DCO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - DCO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
350
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 275
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا(DEH-SuA0069-00)
نماد کالا DEH-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت دهخدا
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - DEH-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت دهخدا انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
350
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 75
11.00 ۲۵
0.00 0
جو دامی گلستان(GOLE-BaA0047-221)
نماد کالا GOLE-BaA0047-221 نام کالا جو دامی تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی - GOLE-BaA0047-221
تولید کننده محل تحویل
گلستان کردکوی
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,700.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
950
قیمت خریدار تقاضا
7,700.00 300
0.00 ۰
0.00 0

پتروشیمی

زمان شروع ۱۳:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۳:۳۷:۴۵ ۰
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند(SHPC-ISBB-00)
نماد کالا SHPC-ISBB-00 نام کالا ایزوبوتانول تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ایزوبوتانول - SHPC-ISBB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
سلف - تحویل چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
24,615.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
550
قیمت خریدار تقاضا
24,617.00 88
24,615.00 ۴۷۳
1.00 66
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند(SHPC-MEGB-00)
نماد کالا SHPC-MEGB-00 نام کالا منو اتیلن گلایکول تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
منو اتیلن گلایکول - SHPC-MEGB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
27,415.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
495
قیمت خریدار تقاضا
27,415.00 77
0.00 ۰
0.00 0
اسید استیک پتروشیمی فن آوران(FPCO-ACTACB-00)
نماد کالا FPCO-ACTACB-00 نام کالا اسید استیک تولید کننده پتروشیمی فن آوران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسید استیک - FPCO-ACTACB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی فن آوران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
14,655.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,104
قیمت خریدار تقاضا
14,655.00 920
0.00 ۰
0.00 0

صادراتی کیش

زمان شروع ۱۱:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۳۴:۴۵ ۰
قیر 6070 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا(PESA-BI6070BEX-00)
نماد کالا PESA-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده پالایش و انرژی شمالغرب آرکا
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PESA-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش و انرژی شمالغرب آرکا انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
210.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
210.00 350
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نگین گام پارس(NGP-BI6070BEX-00)
نماد کالا NGP-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نگین گام پارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - NGP-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
نگین گام پارس انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
235.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
550
قیمت خریدار تقاضا
235.00 550
0.00 ۰
0.00 0

فرآورده های نفتی

زمان شروع ۱۲:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۰۵:۱۵ ۰
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان)(THOR-VBB-00)
نماد کالا THOR-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت تهران (تندگویان)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - THOR-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تهران (تندگویان) انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
6,125.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
6,125.00 10,000
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس(BORC-VBSB-00)
نماد کالا BORC-VBSB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - BORC-VBSB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت بندرعباس انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
6,477.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
6,477.00 5,000
0.00 ۰
0.00 0